«Αεροσκάφη του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών – ένα Il-76 και ένα Il-62 αναχώρησαν για τη Συρία, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, μεταξύ άλλων - τρόφιμα και 4 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Το συνολικό βάρος της ανθρωπιστικής βοήθειας ανέρχεται σε 24 τόνους», είπε ο εκπρόσωπος. Κατά την επιστροφή τους τα αεροσκάφη θα μεταφέρουν άτομα, που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Συρία, και θα τα μεταφέρουν στη Ρωσία.