«Η απόσβεση του χρέους, όπως ανακοινώθηκε, θα γίνει από τα προβλεπόμενα κοδύλια του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2013».