0«Αυτοί θεωρούν, ή ελπίζουν, ότι θα μπορέσουν να επιτύχουν μία ισορροπία δυνάμεων. Πιστεύω ότι για κάτι τέτοιο θα χρειαστούν τουλάχιστον μερικά χρόνια», - δήλωσε ο υπουργός. Ο ίδιος σημείωσε, ότι η ενίσχυση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης στο επίπεδο των κυβερνητικών δυνάμεων «είναι απίθανη».