«Αυτή η ευκαιρία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον τερματισμό της βίας και την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης, ωστόσο η συριακή αντιπροσωπεία δεν θα μεταβεί στη Γενεύη για να μεταβιβάσει την εξουσία», - υπογράμμισε ο υπουργός. Επίσης είπε ότι κατά την άποψη της Δαμασκού, ο κύριος στόχος της Διάσκεψης πρέπει να είναι ο σχηματισμός ευρείας κυβέρνησης συνασπισμού με τη συμμετοχή όλων των στρωμάτων της κοινωνίας.

Ο Μουαλέμ επεσήμανε επίσης ότι η απόφαση της Δύσης για την προμήθεια όπλων στη συριακή αντιπολίτευση μόνο θα παρατείνει την αιματοχυσία.