Ως αιτία της σύγκρουσης αναφέρεται ο «νόμος για την ισότητα των ευκαιριών», ο οποίος ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο της Μολδαβίας υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εκκλησία, η αντιπολίτευση και οι συντηρητικοί πολίτες θεωρούν πως ο νόμος αυτός δίνει πολύ περισσότερα δικαιώματα και δυνατότητες στους εκπροσώπους των σεξουαλικών μειονοτήτων και ότι η θεσμοθέτησή του είναι ένα βήμα για την διάλυση της παραδοσιακής μολβαδικής κοινωνίας. Οι εκπρόσωποι των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων δικαιολογούν την ψήφιση του νόμου με τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων διπλωματών και την αναγκαιότητα να προσαρμοστούν στο «ευρωπαϊκό κεκτημένο». Κατά τη διαδικασία συζήτησης αυτού του νόμου οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές απειλούσαν δημοσίως τις αρχές της Μολδαβίας ότι θα παγώσει η διαδικασία υπογραφής του Συμφώνου σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας, αν ο νόμος απορριφθεί.

Η αντιπολίτευση και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Μολδαβίας οργάνωσαν αρκετές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ωστόσο δεν κατάφεραν την κατάργηση του νόμου. Πριν από ένα μήνα η Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Μολδαβίας έστειλε το τελεσίγραφό της: αν η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο δεν κάνουν συγκεκριμένα βήματα για την αλλαγή της νομοθεσίας, τότε όλοι οι πολιτικοί, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ του νόμου, θα αποβληθούν από την εκκλησία. Οι ηγέτες της κυβερνητικής συμμαχίας προτίμησαν να μην αντιδράσουν σε αυτές τις απαιτήσεις, κατηγορώντας τους εκπροσώπους της εκκλησίας σε πολιτική παρακίνηση.

Θεωρώντας πως το διάστημα των 30 ημερών ήταν αρκετό για τη λήψη απόφασης, η μητρόπολη της Μολδαβίας πέρασε σε μια αποφασιστικές δράσεις. Σε επίσημη ανακοίνωση της Συνόδου απαριθμούνται τα μέτρα, που θα ληφθούν κατά των πολιτικών: «Αρχικά θα αρνηθούμε στους κυβερνήτες την πρόσβαση στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, στη συνέχεια, σε συνάρτηση με τη μετάνοια τους, θα γίνουν δεκτοί για κοινωνία με την εκκλησιαστική κοινότητα ή θα αποβληθούν οριστικώς από οποιαδήποτε συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία». Τα μέλη της Συνόδου υποσχέθηκαν ότι δεν θα περιοριστούν σε δράσεις μόνο κατά των πολιτικών, αλλά θα προχωρήσουν στη διοργάνωση μαζικών διαδηλώσεων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Μολδαβίας θεωρούν εαυτούς ορθόδοξους, το δε κύρος της εκκλησίας είναι υψηλότερο από εκείνο των οργάνων της εξουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις πράξεις της κυβέρνησης και της κυβερνητικής συμμαχίας, η επιθυμία να ευχαριστήσουν τους ευρωπαίους πολιτικούς επηρεάζει τις αποφάσεις τους περισσότερα από το ένστικτο της πολιτικής αυτοπροστασίας. Ο χρόνος θα δείξει ποιος θα είναι ο νικητής σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο στην αντιπαράθεση της εκκλησίας με το πολιτικό κατεστημένο της Μολδαβίας.