Το αεροσκάφος και ο εξοπλισμός που έχει τοποθετηθεί σε αυτό έχουν περάσει από την αναγκαία διαδικασία ενημέρωσης, παρουσία εκπροσώπων της Ρωσίας. Η πτήση θα γίνει σε συμφωνημένη από πριν διαδρομή.