Η εργάσιμη βδομάδα πλέον θα αντιστοιχεί σε αυτές, που ακολουθούνται σε γειτονικές χώρες, που επίσης ανήκουν στο Συμβούλιο Συνεργασίας Αραβικών Κρατών του Περσικού Κόλπου.

0Οι αλλαγές αναμένεται να θέσουν ένα τέλος σε απώλειες, που σχετίζονται με διαφορές στη λειτουργία των υπουργείων, των υπηρεσιών και των άλλων κρατικών θεσμών της Σαουδικής Αραβίας και των περιφερειακών και διεθνών εταίρων της.