Οι Τσέχοι επιστήμονες θέλουν να παγώσουν μια στήλη λάσπης γύρω από το μετεωρίτη και με αυτό τον τρόπο να σηκώσουν στην επιφάνεια.

Ο Κλέτετσκα ανέφερε και για μία άλλη, λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση, η οποία θα κοστίσει $10000. Ο επιστήμονας προτείνει να κατασκευαστεί γύρω από το μετεωρίτη που έπεσε, ένα πηγάδι από μπετόν και να μαζευτεί από εκεί το νερό μαζί με τη λάσπη.

Ο μετεωρίτης που ονομάστηκε αργότερα «Τσελιάμπινσκ», έπεσε στην περιοχή του Τσελιάμπινσκ της ΡΟ στις 15 Φεβρουαρίου.