0Το πρόγραμμα των επανδρωμένων πτήσεων στην Κίνα υλοποιείται σε 3 φάσεις. Η 1η φάση περιλάμβανε την εκτόξευση 2 οχημάτων με κοσμοναύτες – το «Shenzhou 5» το 2003 και το «Shenzhou 6» το 2005. Η 2η φάση, που υλοποιείται σήμερα, προβλέπει τη δοκιμή της τεχνολογίας σύνδεσης οχημάτων σε τροχιά. Αυτή η φάση είναι πολύ σημαντική για τη 3η φάση του προγράμματος – τη δημιουργία κινεζικού διαστημικού σταθμού το 2020.