Είναι η δεύτερη αύξηση μισθού από την έναρξη των διαμαρτυριών και των στρατιωτικών συγκρούσεων στη χώρα.

Η συριακή οικονομία είχε σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Ο υψηλός πληθωρισμός μείωσε σημαντικά την αγοραστική δύναμη των Σύριων.