Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Φάλλον δήλωσε ότι η Βρετανία υπολογίζει επίσης στη διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς της αποθήκευσης του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των έργων υποδομής.
Το 2012, η «Gazprom» έχει προμηθεύσει στη Μ. Βρετανία 11,7 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.