Οι αρχές έχουν λάβει πρόσφατα πολιτική απόφαση για την αξιοποίηση δύο τροχιακών θέσων που ανήκουν στην Αρμενία, η μία από τις οποίες προορίζεται για τηλεοπτικές μεταδόσεις και η δεύτερη για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς.

Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις, η εκτόξευση του δορυφόρου θα κοστίσει στην Αρμενία περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια. Το κράτος υπολογίζει να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές για την υλοποίηση του προγράμματος.