Αυτή τη στιγμή το επίπεδο της ραδιενέργειας δεν είναι επικίνδυνο για τον πληθυσμό, παρόλα αυτά, οι αρχές της πολιτείας επιμένουν στην ανάγκη για επίσπευση της διαδικασίας επιδιόρθωσης της διαρροής από την αποθήκη στο κτιριακό συγκρότημα Χεντφόρντ, όπου φυλάσσονται εκατομμύρια γαλόνια υγρών ραδιενεργών αποβλήτων. Η διαρροή της ραδιενέργειας έγινε αντιληπτή από τον Φεβρουάριο του 2013.

Το κτιριακό συγκρότημα Χεντρόρντ έχει πάψει να χρησιμοποιείται. Παλιά το χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή πυρηνικών όπλων στα χρόνια του «Ψυχρού πολέμου»