Επίσης, σε ένα από τα forum sites, ο Υπουργός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σεργκέι Ντονσκόι θα μιλήσει σχετικά με την κρατική πολιτική στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα συζητηθούν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, η μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τη ρυπογόνο παραγωγή, καθώς και η εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής.