Στο βιοαντιδραστήρα του «Κέντρου Στροβιλικών Τεχνολογιών» χρησιμοποιείται συμπιεσμένος αεροστροβιλισμός. Δεν υπάρχει στον κόσμο κάτι ανάλογο αυτής της συσκευής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση της υποστήριξης της ζωής των κοσμοναυτών κατά τη διάρκεια αποστολών στον Άρη και για την καλλιέργεια ανθρωπίνων οργάνων σε σταθμούς που βρίσκονται σε τροχιά. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ομοιόμορφη ανάπτυξη των κυττάρων σε διαφορετικές κατευθύνσεις εξασφαλίζεται με το βέλτιστο τρόπο σε συνθήκες απαλλαγμένες από τη γήινη έλξη.