«Η σημερινή εντολή προβλεπόταν για ριζικά διαφορετικές καταστάσεις από εκείνη που έχει προκύψει σήμερα. Δεν συμφωνούσαμε πολλές φορές σε μερικά πράγματα με τις ειρηνευτικές δυνάμεις, όμως η παρουσία τους στην περιοχή παραμένει απαραίτητη», είπε ο Μερόν.