Περισσότερη ζημιά υπέστη η συλλογή του Εθνικού Καλλιτεχνικού και Ιστορικού Μουσείου. Ακριβή στοιχεία για το ποια συγκεκριμένα εκθέματα υπέστησαν ζημιά, δεν υπάρχουν. Επίσης, προς το παρόν είναι άγνωστο, αν μπορούν να αποκατασταθούν τα εθνικά ενθύμια.

0Η βασική αιτία για την ανάφλεξη θεωρείται η αμέλεια στη διάρκεια εργασιών επισκευής.