0«Πρώτον, η σύμβαση για την προμήθεια των S-300 είναι απόλυτα νόμιμη, είναι διαφανής και ανταποκρίνεται πλήρως στο διεθνές δίκαιο και τη ρωσική νομοθεσία για τον έλεγχο των εξαγωγών. Δεύτερον, η σύμβαση προς το παρόν δεν έχει ολοκληρωθεί», - δήλωσε ο Λαβρόφ.