Στις 23 Ιουνίου στις 11:32 UTC η Σελήνη θα βρίσκεται στο περίγειο, το πλησιέστερο προς τη Γη σημείο της σεληνιακής τροχιάς. Η επόμενη παρόμοια προσέγγιση θα παρατηρείται τον Αύγουστο του 2014.

0Λανθασμένα θεωρείται ότι η υπερ-Σελήνη μπορεί να προκαλέσει φυσικές καταστροφές, όπως σεισμούς, τσουνάμι, πλημμύρες, τυφώνες και τροπικούς κυκλώνες. Παρά τα διάφορα σενάρια Αποκάλυψης, που συνδέονται με τη Σελήνη, οι επιστήμονες της ΝΑΣΑ έως τώρα δεν έχουν βρει άμεση σχέση μεταξύ των φυσικών καταστροφών στη Γη και την προσέγγιση της Σελήνης.