Ο εκπρόσωπος της βελγικής οργάνωσης Coalition for Corporate Justice Τζερόμ Τσάπλιερ επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις ασκούν τόσο θετική, όσο και αρνητική επίδραση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει κενά στη νομοθεσία, για την πλήρωση των οποίων τα κράτη πρέπει να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εταιρείες να τα σέβονται και οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους στο δικαστήριο.

Στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης στα ΜΜΕ αποδίδεται ειδικός ρόλος – να επιδιώκουν και να πετυχαίνουν πολιτικές λύσεις, που εξασφαλίζουν θετικές αλλαγές.