Σύμφωνα με το έγγραφο, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η υπηρεσία του ΟΗΕ για τη μείωση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές, σκοπεύουν να βελτιώσουν τους μηχανισμούς συγκέντρωσης δεδομένων για φυσικές καταστροφές, την παρακολούθηση και την πρόγνωση έκτακτων περιστατικών, καθώς επίσης και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και συντονισμού της έκτακτης βοήθειας σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.