Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download

Ο Οργανισμός Παραευξείνιας Οικονομικής Συνεργασίας ιδρύθηκε πριν από δύο δεκαετίες στα πλαίσια της εμφάνισης στον πολιτικό χάρτη του κόσμου νέων κρατών – των πρώην δημοκρατιών της ΕΣΣΔ. Η ανάγκη της ένωσης επιβλήθηκε από τη νέα γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα, στην οποία η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας θα έπρεπε να βρει τη δική της θέση. Σήμερα, στον οργανισμό συμμετέχουν 12 χώρες της Μαύρης θάλασσας, των Βαλκανίων και του Καυκάσου, άλλες δέκα είναι κράτη – παρατηρητές. Τα προηγούμενα 20 χρόνια απλά χαρτογραφήθηκαν οι βασικές λεωφόροι ολοκλήρωσης, μα η σημασία του οργανισμού δεν τίθεται σε αμφιβολία, θεωρεί ο ειδικός στα ζητήματα της Μαύρης θάλασσας και της Κασπίας θάλασσας, Βλαντίμιρ Ζαχάροφ.

-Τα κράτη που βρίσκονται στις όχθες της Μαύρης θάλασσας, θα πρέπει να έχουν συνεχείς επαφές. Και τα πολιτικά, και κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα είναι αναγκαίο να τα επιλύουν από κοινού. Σε σχέση με αυτή, η επικείμενη συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι άλλο ζήτημα το πώς θα συμπεριφερθούν οι συμμετέχοντες. Θα είναι καλό αν γίνουν διαπραγματεύσεις, θα είναι κακό αν αρχίσουν τις αντιπαραθέσεις. Έχουν ήδη συσσωρευτεί πολλά ζητήματα, πράγμα που επιβάλει οι συναντήσεις να μη γίνονται μια φορά το χρόνο, αλλά πολύ πιο συχνά. Προς το παρόν έχουμε μια πολύ χαλαρή διαδικασία.

Στην πορεία προς την ολοκλήρωση συχνά τίθενται και αμιγώς πολιτικά ζητήματα. Για παράδειγμα, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Αλλά ακόμη και μεταξύ τους υπάρχουν σημαντικές αντιθέσεις. Μεταξύ των άλλων αναφορικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία και η Ουκρανία, με τη σειρά τους, έχουν ιδιαίτερη θέση στην περιοχή και δε σκοπεύουν σε ριζική αναθέρμανση των σχέσεων τους με την Κωνσταντινούπολη. Αυτή συγκεκριμένα, η διαφορετική στόχευση των συμφερόντων δεν επιτρέπει στον Οργανισμό Παραευξείνιας Οικονομικής Συνεργασίας να αποκτήσει μια πιο ευέλικτη δομή. Άλλωστε, δεν επιδιώκει να γίνει ένας οργανισμός – κλειδί στην περιοχή, και απλά αντανακλά την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων.

Είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση το ότι ο Οργανισμός διακηρύσσει φιλόδοξους στόχους και προσπαθεί να τους υλοποιήσει. Αναφορικά με αυτό ο καθηγητής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, ιστορικός Άλλα Γιαζκόβα, μας είπε:

-Ο Οργανισμός Παραευξείνιας Οικονομικής Συνεργασίας θέτει ως στόχο την ανάπτυξη των πρακτικών επαφών και επικοινωνιών, τόσο των οδικών – πριν από ένα χρόνο ελήφθη η απόφαση για τη διεύρυνση της κατασκευής της κυκλικής οδού της Μαύρης θάλασσας, όσο και της ναυσιπλοΐας. Για να είμαστε πιο ακριβείς, την αναθέρμανση των παλιών ναυτικών οδών, οι οποίες σήμερα δε λειτουργούν, μεταξύ των λιμένων των χωρών της Μαύρης θάλασσας. Εκτός από τη δημιουργία υποδομών, στοχεύει στη ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων.

Στην Οδησσό, οι επικεφαλής των Υπουργείων Εξωτερικών των χωρών μελών του Οργανισμού Παραευξείνιας Οικονομικής Συνεργασίας σκοπεύουν να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και μεταφορών – με στόχο τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των χωρών της περιοχής. Τον τόνο στις σχέσεις θα μπορούσε να τον δώσουν, για παράδειγμα, τα σχέδια για την κατασκευή αγωγών στα εδάφη της Βαλκανικής χερσονήσου ή η δημιουργία κοινών παραγωγικών μονάδων. Είναι πιθανόν, τότε ο Οργανισμός Παραευξείνιας Οικονομικής Συνεργασίας να γίνει ένα ακόμη περισσότερο αποτελεσματικός οργανισμός, θα αποκτήσει αυξημένο κύρος στον κόσμο. Η ουσία της υπόθεσης βρίσκεται στην πολιτική βούληση των ηγετών και στην υπέρβαση της τροχοπέδης που εμποδίζει την ολοκλήρωση. Άλλωστε, για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να προσθέσουμε πως είναι θετικό και μόνο το γεγονός της ύπαρξης του Οργανισμού Παραευξείνιας Οικονομικής Συνεργασίας. Βλέπετε, πριν από μερικές δεκαετίας δεν μπορούσε καν να γίνει λόγος για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της ΕΣΣΔ από τη μία πλευρά, και της Τουρκίας από την άλλη.