«Υποσχεθήκαμε να μεταφέρουμε τις προθεσμίες αποπληρωμής του δανείου και θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή γίνεται η αναγκαία τεχνική εργασία. Μέχρι το Σεπτέμβριο, νομίζω, θα καταλήξουμε στην οριστική συμφωνία», - είπε, θυμίζοντας πως λόγος γίνεται για τη μείωση των επιτοκίων του δανείου και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.