Το ηλιοστάσιο είναι αστρονομικό φαινόμενο που δείχνει τη στιγμή του περάσματος του κέντρου του ηλίου μέσα από τα σημεία της εκλειπτικής, τα οποία είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένα από τον ισημερινό της ουράνιας σφαίρας (ονομάζονται σημεία του ηλιοστασίου).

Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο της Γης και την έναρξη του χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο.