Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στο πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη. Προβλέπεται ότι η κοινή επιχείρηση θα αρχίσει να λειτουργεί το 2014.