«Οι γιατροί παρέχουν στοχευμένη και ενδονοσοκομειακή βοήθεια στους κατοίκους. Ιατρική βοήθεια παραχωρήθηκε σε 60 και πάνω περιπτώσεις», - είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου.