0Οι εργαζόμενοι του αρχιτεκτονικού οικοδομήματος της Ρώμης με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πραγματοποίησαν τετράωρη στάση εργασίας, θεωρώντας το φόρτο εργασίας τους υπερβολικό. Λόγω έλλειψης προσωπικού οι υπάλληλοι του Κολοσσαίου αναγκάζονται να δουλεύουν σε συνθήκες με ακαθόριστο ωράριο εργασίας.