0Ο πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα, ότι μία τέτοια συνεργασία θα γίνει κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Ρωσία στη σύνοδο κορυφής της G20.