Ο κ. Μπέτερμαν κατέταξε την ελευθερία των ΜΜΕ στα βασικά παγκόσμια δικαιώματα του ανθρώπου. Μόνο οι ενημερωμένοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν κινήτηρια δύναμη των αλλαγών. Ταυτόχρονα τόνισε ότι σε ορισμένες χώρες, ιδίως στην Τουρκία, τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα δέχονται πίεση από τις Αρχές.