0«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραβιαστεί το σύστημα στρατηγικής αποτροπής, να μειωθεί η αποτελεσματικότητα των πυρηνικών δυνάμεών μας. Ως εκ τούτου, η δημιουργία της στρατιωτικο-διαστημικής άμυνας θα συνεχίσει να είναι μία από τις βασικές κατευθύνσεις της στρατιωτικής ανάπτυξης», - δήλωσε ο Πούτιν σε συνεδρίαση για την κρατική αμυντική παραγγελία.