Η Μέρκελ συναντήθηκε με τον Ομπάμα στο Βερολίνο. Οι ηγέτες των χωρών χωρίς ιδιαίτερες διαφορές συζήτησαν εμπορικά και οικονομικά θέματα. Αλλά, όπως είπε αργότερα η Μέρκελ, δεν έφτασαν σε κοινό παρονομαστή, συζητώντας το αμερικανικό πρόγραμμα παρακολούθησης. Η καγκελάριος θεωρεί, ότι η συζήτηση για αυτό το θέμα θα συνεχιστεί.

0Οι ηγέτες των χωρών συμφώνησαν μόνο στο γεγονός, ότι κατ’ αρχήν μεταξύ της ασφάλειας και του απορρήτου της προσωπικής ζωής θα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία.