Η διευθύντρια του The Sunday Punch από τη Νιγηρία Τοϊόσι Ογκουνσέι σημείωσε πως η πραγματική δημοκρατία αναγνωρίζει όχι μόνο τα δικαιώματα των πολιτών στην κατοικία, την υγεία κλπ, αλλά και στη λήψη πληροφοριών, και μάλιστα η ελευθερία στην πληροφόρηση δεν συνδέεται τόσο με νόμους, όσο με το επίπεδο της δημοκρατίας και της ουσιαστικής ελευθερίας του λόγου και των απόψεων στην κοινωνία.