Σε σύγκριση με τις μετρήσεις, που έγιναν το Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η περιεκτικότητα σε στρόντιο έχει αυξηθεί κατά 116 φορές και σε τρίτιο - κατά 17 φορές.

Η TEPCO δεν έχει παρουσιάσει ακόμα εξουνυχιστικές εξηγήσεις γιατί ανεβαίνει το επίπεδο ραδιενέργειας στα υπόγεια ύδατα, αλλά βεβαιώνει ότι δεν συνέβη οποιαδήποτε διαρροή ραδιενεργού ύδατος στον ωκεανό, επειδή οι αλλαγές του ραδιενεργούς φόντου στα παράκτια νερά είναι εντός των κανονικών ορίων.