Ερωτήσεις στους δικαστές προκάλεσε η πρόταση για την αύξηση του αριθμού των μελών του Συμβουλίου Δικαστών, αυτού του κεντρικού οργάνου εποπτείας της δικαιοσύνης της Αργεντινής – από 13 ως 19 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία θα πρέπει να εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες στις γενικές εκλογές.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, τέτοια διαδικασία μπορεί να θέσει υπό απειλή την ανεξαρτησία της εθνικής δικαιοδοσίας.