Από τα αυταρχικά καθεστώτα υποφέρουν πρώτ’ απ’ όλα οι νέοι, οι οποίοι αρχίζουν να αγωνίζονται για τις κοινωνικές και οικονομικές τους προοπτικές, κάτι που είχε δείξει σαφώς στην αρχή η Αραβική άνοιξη και τώρα δείχνει η κοινωνική αντιπαράθεση στην Τουρκία.

Ο Βεστερβέλε τόνισε ότι οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες είναι ένδειξη της ωριμότητας της κοινωνίας και της διαμόρφωσης των πολιτικών αξιών σ΄αυτή την κοινωνία.