Σύμφωνα με την αστυνομία, στις αποθήκες βρίσκονται 13 εκατομμύρια πυρομαχικά. Λόγω του ότι τα θραύσματα των βλημάτων που ανατινάσσονται πετάγονται σε μεγάλη απόσταση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να φτάσουν στην αποθήκη και να ξεκινήσουν την πυρόσβεση.