Οι ΗΠΑ επέμεναν, ώστε αυτό το νομοσχέδιο να υιοθετηθεί τον Ιούλιο. Σε αντίθετη περίπτωση οι Αμερικανοί υποσχέθηκαν να επιβάλλουν στις ελβετικές τράπεζες κυρώσεις. Οι ΗΠΑ απαιτούν το άνοιγμα των λογαριασμών Αμερικανών, οι οποίοι εξάγουν χρήματα στο εξωτερικό, παρακάμπτοντας τις φορολογικές υπηρεσίες.

0Έως το τέλος της κοινοβουλευτικής συνόδου στην Ελβετία απομένουν τρεις μέρες. Οι αναλυτές προβλέπουν σοβαρή πολιτική κρίση.