Η θέση της Ρωσίας για τη Συρία διαφέρει από την άποψη των άλλων μελών της «Ομάδας των 8», - δήλωσε η πηγή.