Σε πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο έγινε αποδεκτό στις 16 Απριλίου. Η τελική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου.