Με πρόσχημα την εξασφάλιση της εθνικής ασφάλειας οι Αρχές επιδιώκουν αποκλειστικά την επέκταση των δικών τους αρμοδιοτήτων και της επιρροής τους. Μάλιστα, η επικρατούσα βιομηχανία PR υπονομεύει τις βάσεις της πραγματικής δημοκρατίας και η εμπορική διαφήμιση υποσκάπτει τις βάσεις της αγοράς.

Στο διεθνές επίπεδο, οι ΗΠΑ σφετερίστηκαν μονομερώς το δικαίωμα να απειλούν τους πάντες και παντού και γίνονται όλο και πιο ανορθολογικές και πιο εκδικητικές όταν εμφανίζεται κάποια απειλή για τα συμφέροντά τους.