«Οι αστυνομικοί θα χρησιμοποιήσουν όλες τις νόμιμες δυνατότητες που διαθέτουν (για την καταστολή των ταραχών). Αν αυτό αποδειχτεί ανεπαρκές, στις πόλεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο σρτος. Αυτό πρέπει να γίνεται υπό τον έλεγχο των τοπικών Αρχών», - είπε ο πρωθυπουργός, μιλώντας από την τηλεόραση.