«Ελπίζω πολύ ότι η επικείμενη στη Γενεύη τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή διπλωματών υψηλού επιπέδου θα συμβάλει στην εξεύρεση κάποιων συμβιβαστικών λύσεων σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις της σύγκλησης, καθώς και τον κύκλο των συμμετεχόντων και τις άλλες οργανωτικές και πολιτικές πτυχές αυτής της συνάντησης», - είπε ο Λουκασέβιτς.