τον τελευταίο καιρό το τοπίο ενημέρωσης άλλαξε σημαντικά. Σήμερα δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς πρώτος στην αγορά των μέσων ενημέρωσης στις ειδήσεις, το κυριότερο είναι να είναι αληθείς οι πληροφορίες, ακριβείς και επαγγελματικά παρουσιασμένες.

Η ροή πληροφοριών απαιτεί από τους επαγγελματίες δημοσιογράφους προς όφελος της κοινωνίας να ασχολούνται με την ταξινόμηση, τη διαλογή και την αντικειμενική παρουσίαση των πληροφοριών.