Σημειώνεται ότι και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ελπίδα για διεύρυνση της εταιρικής σχέσης στον τομέα της στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας. «Η Ρωσική Ομοσπονδία υιοθετεί μια συνεπή πολιτική για τη διασφάλιση της διεθνούς ασφάλειας και είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα» - αναφέρεται σε δελτίο τύπου.