Το σήμα της ΝΕΡΙΤ εκπέμπεται στις συχνότητες στις οποίες προηγουμένως εξέπεμπαν η τηλεόραση της Βουλής και η Βρετανική Ραδιοφωνική Εταιρεία BBC.

Στον αιθέρα μεταδίδεται πολύχρωμος πίνακας και όχι εκπομπές.