Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη νότια ακτή του νησιού, το δε βάθος των υπόγειων ταλαντώσεων ήταν στα 40 χιλιόμετρα. Πληροφορίες για θύματα ή καταστροφές δεν αναφέρθηκαν.