Στην κοινή τους ανακοίνωση οι οργανώσεις δηλώνουν ότι η απεργία διεξάγεται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταστολή της αντιπολίτευσης στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

0Στο KESK (Συνομοσπονδία συνδικάτων δημοσίων υπαλλήλων) ανήκουν περίπου 240000 άτομα. Στο DISK (Συνομοσπονδία προοδευτικών συνδικάτων) ανήκουν περισσότερα από 300000 άτομα. Στη δράση επίσης συμμετέχουν ακόμα 3 συνδικαλιστικές ενώσεις, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των γιατρών, των μηχανικών και των οδοντιάτρων.