Το διαστημικό φορτηγό μετέφερε στο ΔΔΣ πάνω από 6,5 τόνους φορτίου, και συγκεκριμένα καύσιμα, νερό, οξυγόνο, τρόφιμα, πειραματικό εξοπλισμό, μέσα εξυπηρέτησης.

Το σκάφος θα παραμείνει στο σύμπλεγμα του σταθμού μέχρι τις 28 Οκτωβρίου, που θα αποσυνδεθεί και θα καταβυθιστεί σε περιοχή άνευ ναυσιπλοΐας στον Ειρηνικό Ωκεανό.