Τέτοιες εκπαιδευτικές βάσεις θα τεθούν σε λειτουργία από φέτος.

Σε αυτά τα πεδία βολής θα χρησιμοποιηθεί και η τεχνολογία λέιζερ. Τα όπλα θα είναι εξοπλισμένα με φορητό λέιζερ εξοπλισμό, ενώ η στολή των στρατιωτών θα περιλαμβάνει και ειδικούς αντανακλαστές. Κατά την επαφή με μια ακτίνα λέιζερ οι αντανακλαστές αυτοί θα καταγράφουν προσβολή του στρατιώτη.