Η Ρωσία και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συνεργαστούν σε πεδία όπως η καταγραφή, ο έλεγχος, η ασφάλεια, η φυσική προστασία των πυρηνικών υλικών, ο τελωνιακός έλεγχος, η χρήση των πυρηνικών πηγών. Εκτός από αυτό, η συμφωνία προβλέπει τη μετατροπή του εμπλουτισμένου ουρανίου σε απεμπλουτισμένο, καθώς επίσης και την αποσυναρμολόγηση και την ασφαλή φύλαξη των πυρηνικών υποβρυχίων.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συνεργαστούν σε πεδία όπως η καταγραφή, ο έλεγχος, η ασφάλεια, η φυσική προστασία των πυρηνικών υλικών, ο τελωνιακός έλεγχος, η χρήση των πυρηνικών πηγών. Εκτός από αυτό, η συμφωνία προβλέπει τη μετατροπή του εμπλουτισμένου ουρανίου σε απεμπλουτισμένο, καθώς επίσης και την αποσυναρμολόγηση και την ασφαλή φύλαξη των πυρηνικών υποβρυχίων.